Városunk

KOMÁROM

Komárom | Podujatia | Naše Mesto | Mestský úrad | Samospráva | Turizmus | Webkamera |


Primátor: Dr. Attila Molnár - FIDESZ-KDNP (volebný obvod č.3 - FIIDESZ)


Zástupcovia primátora:
Pán Bálint Turi poverený zástupca primátora (člen mestského zastupiteµstva) - FIDESZ-KDNP (z kompenzačného zoznamu)
Dr. Lóránd Kreft-Horváth poverený zástupca primátora (nie je členom mestského zastupiteµstva)
Pán János Czita zástupca primátora (člen mestského zastupiteµstva) - slobodný (volebný obvod č.8)

Poslanci:

- Csaba Babják - JOBBIK (z kompenzačného zoznamu)
- Gábor Dombay- FIDESZ (volebný obvod č.5)
- Zsófia Hamrák - FIDESZ (volebný obvod č.4)
- Zsolt Horváth - FCKE (z kompenzačného zoznamu)
- dr. Andrea Nemes - FCKE (volebný obvod č.6)
- János Sárai - FIDESZ (volebný obvod č.2)
- István Szabó - FCKE (volebný obvod č.7)
- József Takács - FIDESZ (volebný obvod č.1)
Váľení Komárňania, milí návątevníci!

Vítam Vás na naąej obnovenej webovej stránke Mesta Komárom.
Ako primátor mesta je pre mňa najdôleľitejąie, aby sme Vám váľený Komárňania poskytli vľdy aktualizované informácie o udalostí náąho mesta. Okrem toho, cieµom naąej samosprávy je, aby sme čím viac µudí oboznámili s mestom Komárom a µuďmi, ktorí tu ľijú. Práve z toho dôvodu Vás ľiadam, napíąte nám Váą názor, Vaąe nápady a návrhy, aby sme mohli spoločne budova» náą domov Komárom.

S úctou,

Dr. Attila Molnár
primátor mesta

Rendezvénynaptár

.

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

Érték és Hagyomány

a városi értéktár kiadvány

Hírlevél feliratkozás

A feliratkozást követően minden nap egy összefoglaló emailt fog kapni a napi hírekről, eseményekről, aktualitásokról.

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot